Hem

 

 

Stolta föräldrar West Pride 2017 program

7-10 juni

 

I kampen för unga hbtq-personers mänskliga rättigheter har föräldrar/familjer till hbtq-barn varit en tyst grupp. Det ska vi ändra på! Vi ska bredda kampen genom att ge föräldrarna/familjerna en stark röst. I Sverige, och i Europa där hbtq-personer på många håll utsätts för diskriminering, fördomar eller våld. För alla barns rätt att vara sig själva, för alla föräldrars rätt att älska sina barn oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Därför har ett gränsöverskridande europeiskt nätverk, ENP, bildats.

Sverige, inte minst Göteborg, har nått långt i hbtq-arbetet och det finns ett stort intresse för Sveriges nationella framgångar. Bland annat tack vare ett aktivt agerande i EU mot lagförslag som tillåter diskriminering av hbtq-personer eller som legaliserar förföljelse av personer som verkar för hbtq-personers rättigheter.

Göteborg har gått från att vara en homofobisk plats till att vara rankad som Sveriges mest hbtq-vänliga stad. Några av framgångarna är ett hbtq-råd där politiker samverkar med aktivister, hbtq-utbildning av personal i offentlig sektor, en nyligen antagen handlingsplan för hbtq-frågor. Kort sagt: politikerna tar hbtq-personers situation på allvar.

Vi har mycket att dela med oss av och lära av andras strävanden. Det ser vi som ett ömsesidigt ansvar, för vi kan inte längre ta något för givet. Därför har vi det senaste året jobbat med ett projekt som innebär att vi bjudit in föräldrar från Ryssland, Ukraina, Belarus, Polen, Moldavien, Kroatien och Norge för att under fyra dagar träffas i Göteborg. Vi gör det inom ramen för West Pride Festivalen. Där finns mycket att inspireras av och vi kommer själva att bidra med ett par programpunkter.

Här är en del av programmet. Engelska är projektets arbetsspråk, även en föreläsning.

 

 

 

 

Friday the 9th

Göteborgs konserthus Stenhammarsalen

 

IT IS OUR TURN NOW! PARENTS FROM SWEDEN, FROM EUROPE - WE MEET IN

GOTHENBURG, SWEDEN´S MOST LGBTI-FRIENDLY TOWN!

 

13.00 Presentation of Proud Parents, the on-going parents meeting in Gothenburg and ENP, the recently established European Network for Parents to lgbti-children.

Lena Bergstrom, president of Proud Parents Gothenburg.

 

13.20 - 14.00. Parents from Poland and Russia tell about the situation for lgbti-children and their parents in their countries.

 

14 - 14.20 Same love: experiences of coming-out process for parents of lgbti-persons.

A short presentation of Elena Palenskis paper at the Psychotherapist education, level 2. About parents coming-out processes, linked to present lack of competence.

 

14.40 - 16.15 Arjan Van Der Star, scientist researcher in Social Medicine at Karolinska Institutet will talk about what his team so far has found about social norms and their impact on peoples physical and mental health. With focus on the hetero norm.

 

 

 

 

Saturday the 10th

 

9.15 - 11.30. A specially adapted meeting in The Town City Hall for our group with representatives from the City Council handling lgbti-issues and the lgbti Council. They will tell about the creative and successful cooperation between lgbti-activists, politicians and local authorities.

Be prepared for a dialogue!

 

Lokalen har begränsad storlek så boka plats här!